Know - IT: Netwerk van zelfstandige IT Professionals
Know - IT: Netwerk van zelfstandige IT Professionals
PDF

Know - IT is een netwerk van en voor zelfstandige IT Professionals. Onze leden zijn stuk voor stuk ervaren ICT professionals met minimaal zes tot acht jaar ervaring binnen de ICT. Allemaal zijn ze als zelfstandige werkzaam. Typische rollen die onze leden bij klanten vervullen zijn die van senior consultant/adviseur, architect en/of lead-developer. Know - IT biedt deze kenniswerkers een omgeving waarbinnen zij kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. Het lidmaatschap van Know - IT biedt zowel voor de leden als voor onze klanten een aantal belangrijke voordelen.

 

Voordeel voor onze leden

Leden van Know - IT krijgen een zeer waardevol kennisnetwerk tot hun beschikking waarbinnen zij gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring. Naast het delen van kennis door middel van presentaties en workshops wordt er ook regelmatig aandacht besteed aan onze vaardigheden (soft skills). Know - IT kent een actieve mailing list waarin leden elkaar vragen stellen en antwoorden geven. Tot slot biedt het netwerk ook goede kansen voor het vinden van interessante opdrachten.

 

Voordelen voor onze klanten.

Know - IT is een besloten netwerk van zeer ervaren IT Professionals die vaak na een carrière bij een vooraanstaand ICT bedrijf voor zichzelf zijn begonnen. Lidmaatschap wordt verkregen op basis van uitnodiging nadat de andere Know - IT leden overtuigd zijn van de kwaliteiten van het nieuwe lid. Hierdoor kent het netwerk een kwaliteitsniveau waar weinig bedrijven aan kunnen tippen. Dit betekent voor potentiële opdrachtgevers dat lidmaatschap in de praktijk garant staat voor kwaliteit.

 

Activiteiten Know - IT

Activiteiten die binnen het netwerk worden ontplooid zijn onder andere:

  • Kennis sessies – Platform waarin kennis en ervaring in de meest uiteenlopende vormen met elkaar wordt gedeeld.
  • Master classes – Deelnemers werken samen met domein experts in de industrie aan de praktische toepassing van hun kennis en ervaring.
  • Mailing lijst – Om snel praktische problemen te kunnen delen en gezamenlijk op te lossen.
  • Wiki - Een platform om kennis uit te wisselen, discussie te voeren en historisch behaalde resultaten te bewaren.
  • Wie is wie – Alle deelnemers krijgen de telefoonnummers en IM adressen van alle andere deelnemers toegestuurd. Zodoende wordt de drempel om elkaar te bellen om elkaar te vinden op IM verlaagd.
  • Intervisie – Bevorderen van de eigen deskundigheid waarbij een beroep wordt gedaan op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken. De deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stellen vragen om zodoende zicht te krijgen op het ingebrachte vraagstuk en hoe hierin te handelen.

 

LinkedIn

Know IT heeft een LinkedIn Group met daarin alle leden van Know IT.

Linked In

 
Free template 'I, Gobot' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!